สมัครเป็นสมาชิก

 

 

พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 ทุกท่าน (จบปีการศึกษา 2539)
เชิญสมัครสมาชิกแบบออนไลน์ได้ทันที

 

 

 

 

   
กรุณาจ่ายบำรุงชมรม ปีละ 1,200 บาท
 
   
ติดต่อบำรุงชมรมได้ที่ เหรัญญิกและเลขานุการ
 
   
 
 
       
       
       
       
       
       
       
 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาบาลีวิชชาลัย
พระราม2.คอม อาเนญชาดา หาโรงเรียนให้ลูก
สมาคมชาวปักษ์ใต้ ประตูสู่อีสานบ้านเฮา
ศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท สมัครครู รับสมัครครู
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร ๐๓๕-๒๔๘๐๑๗, ๐๘๖-๐๔๖๕๑๒๒
Email :