ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 13 สิงหาคม 2555 ณ วัดสันติคีรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ชมรม พธ.บ.41 ร่วมกับโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฏก ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 13 สิงหาคม 2555 ณ วัดสันติคีรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

รายละเอียดคลิก


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download? (4 kb)

เขียนเมื่อ 9 สิงหาคม 2555 | อ่าน 18666
เขียนโดย ชมรมพุทธศาสตร์บัณฑิต 41

 
  อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
 
   
เชิญชาวพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 เพิ่มข้อมูลส่วนตัวที่เว็บ MCU41.com 17/1/2558
เปิดอ่าน 17114
 
   
สายด่วนชาวพุทธ เพื่อให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตแก่บุคคลทั่วไป 7/1/2556
เปิดอ่าน 19434
 
   
ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 13 สิงหาคม 2555 ณ วัดสันติคีรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 9/8/2555
เปิดอ่าน 18666
 
   
ค้นหา MCU41 สมัครเข้ามา 17/7/2555
เปิดอ่าน 17438
 
   
เชิญเพื่อน พธ.บ.41 พบปะสังสรรค์ เสาร์ 28 เมษายน 2555 4/4/2555
เปิดอ่าน 17957
 
   
พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า โดยชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 29/7/2554
เปิดอ่าน 19016
 
   
เชิญศิษย์เก่า มจร. พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่น 41 ลงชื่อของท่านไว้ในเว็บ mcu41.com แห่งนี้ 19/3/2553
เปิดอ่าน 19736
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาบาลีวิชชาลัย
พระราม2.คอม อาเนญชาดา หาโรงเรียนให้ลูก
สมาคมชาวปักษ์ใต้ ประตูสู่อีสานบ้านเฮา
ศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท สมัครครู รับสมัครครู
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร ๐๓๕-๒๔๘๐๑๗, ๐๘๖-๐๔๖๕๑๒๒
Email :